ideologia | säännöt | historia | projektit | kuvat | tulevaisuus | yhteystiedot | ajankohtaista

Ritarikunnan säännöistä lyhyesti

Pykälä 2 kertoo virallisesti seuraavaa:

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia jaloja periaatteita kuten: yksilön vapautta, toisen ihmisen kunnioittamista sekä ajatusten, mielipiteiden ja mieltymysten vapautta. Haluamme myös vaalia suomalaiskansallista rakennuskulttuuria ja ylläpitää kansallista identiteettiä. Vaalimme ja ylläpidämme myös talkoohenkeä ja talkooperinteitä.

Otteita muista pykälistä:

Yhdistyksemme vihityt jäsenet ovat ritareita jota edeltää kausi noviisina. Osa talkooväestämme on mukana vain kannatusjäseninä. Toimimme yhteistyössä muiden yhdistysten ja joskus myös yritysten kanssa, kuitenkin aina niin ettei kyseessä ole liiketoiminta, joskin mahdollisia lahjoituksia vastaan emme ole. Yhdistyksen runkona on hallitus jossa enintään viisi jäsentä. Vuosikokoukset normaalisti. Talkookutsut ja muut tapahtumakutsut tilanteiden niin edellyttäessä.
ideologia | säännöt | historia | projektit | kuvat | tulevaisuus | yhteystiedot | ajankohtaista